DURISOL – ABY ĽUDIA BÝVALI ZDRAVO
Keď v roku 1934 získal v Holandsku patentovú ochranu nový prírodný materiál s názvom Durisol - jeho tvorcovia sa nemýlili v tom, že sa v stavebníctve úspešne presadí. Dnes po 75 rokoch sa Durisol vďaka svojim vlastnostiam využíva v stavebnej praxi v mnohých krajinách sveta. Vtedajšia spoločnosť DURISOL – STAV spol. s. r. o., Pribylinská 3,Bratislava bola dcérskou spoločnosťou firmy Durisol -Werke G m b H so sídlom v Achau pri Viedni. S výrobou a predajom durisolových tvaroviek sme začali v roku 1991. Pevnú pozíciu máme nielen na Slovensku, ale aj v štruktúre medzinárodného koncernu Durisol blackjack en ligne gratuit multijoueur International Corporation so sídlom v Kanade. Podiel nášho odbytu na slovenský trh je približne rovnaký ako export do zahraničia. Odborní pracovníci spoločnosti sa okrem zvyšovania kvality snažia aj o inováciu. Výsledkom ich práce je zavedenie nového izolačného prvku v tvarovkách v podobe grafitového polystyrénu, čím sa výrazne zvýšili tepelnoizolačné vlastnosti tvaroviek Durisol. Práve dnes, keď znečisťovanie ovzdušia a globálne otepľovanie ovzdušia sa stáva prioritou pre všetky druhy našej činnosti, prichádza naša spoločnosť s novým produktom, ktorý vykazuje zápornú bilanciu CO2. Výroba durisolových tvaroviek je ekologická a všetok odpad z výrobného procesu je 100% recyklovateľný. Je to významné ocenenie kvality nielen samotných tvaroviek pod ochrannou značkou Durisol, ale aj výsledok úsilia pracovníkov vtedajšej spoločnosti DURISOL – STAV nezaťažovať odpadmi životné prostredie. V súčastnosti naša spoločnosť patrí do koncernu Leier. Na slovenskom trhu vystupujeme pod obchodným názvom Leier Baustoffe SK, s.r.o. a naďalej v Bratislave vyrábame tvarovky pod názvom Durisol. Navyše sa náša ponuka rozšírila o kompletný sortiment potrebný pre hrubú stavbu www.leier-baustoffe.sk . Leier Baustoffe SK, s.r.o. sa bude aj naďalej usilovať, aby kvalitou svojich výrobkov a ich inováciou prinášala benefity svojim zákazníkom a v neposlednom rade, aby prispievala k zlepšovaniu životného prostredia.